β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mix Fruit Rev

60 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
45/55
Всего основы
48.3 мл (80.5%)
Всего аромата
11.7 мл (19.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.2
1.24
2
Пропиленгликоль (PG)
14.1
14.61
23.5
Глицерин (VG)
33
41.61
55
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание