β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tropical Delight

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
22.35 мл (74.5%)
Всего аромата
7.65 мл (25.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
1.8
2.27
6
Пропиленгликоль (PG)
1.35
1.4
4.5
Глицерин (VG)
19.2
24.21
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание