β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Twist Pie

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
105.6 мл (88%)
Всего аромата
14.4 мл (12%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
3
Пропиленгликоль (PG)
18
18.65
15
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание