β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Honeydew Smoothies

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
50.4 мл (84%)
Всего аромата
9.6 мл (16%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
6.6
6.84
11
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание