β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
25
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание