β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

West Caramel 08/09

250 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
216.75 мл (86.7%)
Всего аромата
33.25 мл (13.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.5
7.77
3
Пропиленгликоль (PG)
9.25
9.59
3.7
Глицерин (VG)
200
252.2
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание