β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bronze Blend

15 мл
Крепость
35 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
12.9 мл (86%)
Всего аромата
2.1 мл (14%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
2.1
2.18
14
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
12
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание