β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
28.28 мл (94.25%)
Всего аромата
1.73 мл (5.75%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.75
0.78
2.5
Пропиленгликоль (PG)
9.53
9.87
31.75
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание