β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
58 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
51.04 мл (88%)
Всего аромата
6.96 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.48
3.61
6
Пропиленгликоль (PG)
6.96
7.21
12
Глицерин (VG)
40.6
51.2
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание