β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Elizabeth 60

60 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
51.3 мл (85.5%)
Всего аромата
8.7 мл (14.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.9
0.93
1.5
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
4
Глицерин (VG)
48
60.53
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание