β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Peach Churro

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.65 мл (85.5%)
Всего аромата
4.35 мл (14.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
9.75
10.1
32.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание