β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fresh Milk

30 мл
Крепость
8 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.2 мл (84%)
Всего аромата
4.8 мл (16%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
2.4
3.03
8
Пропиленгликоль (PG)
10.2
10.57
34
Глицерин (VG)
12.6
15.89
42
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание