β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
32 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.8 мл (90%)
Всего аромата
3.2 мл (10%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
0.64
0.66
2
Пропиленгликоль (PG)
5.76
5.97
18
Глицерин (VG)
22.4
28.25
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание