β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dragon Banan

100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
94.5 мл (94.5%)
Всего аромата
5.5 мл (5.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 200 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
41.5
43.01
41.5
Глицерин (VG)
50
63.05
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание