β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Golden Pineapple Single

10 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
0.48
0.5
4.8
Пропиленгликоль (PG)
3.42
3.54
34.2
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание