β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.8 мл (88%)
Всего аромата
7.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
1.8
2.07
3
Пропиленгликоль (PG)
9.9
10.26
16.5
Глицерин (VG)
41.1
51.83
68.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание