β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

A$AP BETTY

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
8.8 мл (88%)
Всего аромата
1.2 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
0.8
0.83
8
Глицерин (VG)
8
10.09
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание