β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Sweet

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.4 мл (94%)
Всего аромата
0.6 мл (6%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
2.1
2.18
21
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание