β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

StrawBlueberry Ice

60 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
50.4 мл (84%)
Всего аромата
9.6 мл (16%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
1.5
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
12.5
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание