β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lemon Cheesecake

15 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
13.65 мл (91%)
Всего аромата
1.35 мл (9%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
10
Пропиленгликоль (PG)
1.65
1.71
11
Глицерин (VG)
10.5
13.24
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание