β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Jam

180 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
131.4 мл (73%)
Всего аромата
48.6 мл (27%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5.4
5.6
3
Глицерин (VG)
126
158.89
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание