β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Watermelon Mango Menthol

30 мл
Крепость
15 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
28.35 мл (94.5%)
Всего аромата
1.65 мл (5.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
1.8
2.27
6
Пропиленгликоль (PG)
13.35
13.83
44.5
Глицерин (VG)
13.2
16.65
44
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание