β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
26.61 мл (88.7%)
Всего аромата
3.39 мл (11.3%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
50% PG / 50% VG
3
3.45
10
Пропиленгликоль (PG)
4.11
4.26
13.7
Глицерин (VG)
19.5
24.59
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание