β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Turrón de Maní

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8 мл (80%)
Всего аромата
2 мл (20%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
2.7
2.8
27
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание