β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
120 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
55/45
Всего основы
98.4 мл (82%)
Всего аромата
21.6 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.2
7.46
6
Пропиленгликоль (PG)
37.2
38.55
31
Глицерин (VG)
54
68.09
45
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание