β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Crema De Frutas

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.15 мл (81.5%)
Всего аромата
1.85 мл (18.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
2.85
2.95
28.5
Глицерин (VG)
5
6.31
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание