β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Da Momma's R4 Delight

15 мл
Крепость
4.5 мг
PG/VG
15/85
Всего основы
12.98 мл (86.5%)
Всего аромата
2.03 мл (13.5%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
100% VG
3.38
4.26
22.5
Пропиленгликоль (PG)
0.22
0.23
1.5
Глицерин (VG)
9.38
11.82
62.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание