β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sweet Strawberry Cream

15 мл
Крепость
40 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
13.65 мл (91%)
Всего аромата
1.35 мл (9%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
2.4
3.03
16
Пропиленгликоль (PG)
3.15
3.26
21
Глицерин (VG)
8.1
10.21
54
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание