β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

32 Cigar Scoth

30 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
27.57 мл (91.9%)
Всего аромата
2.43 мл (8.1%)
Настой
30 дней
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.7
2.8
9
Пропиленгликоль (PG)
6.87
7.12
22.9
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание