β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bluenana🍇🍌

30 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
25.05 мл (83.5%)
Всего аромата
4.95 мл (16.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
1
Пропиленгликоль (PG)
2.25
2.33
7.5
Глицерин (VG)
22.5
28.37
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание