β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Orange Creamsicle

120 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
105 мл (87.5%)
Всего аромата
15 мл (12.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 60 мг
50% PG / 50% VG
4
4.59
3.33
Пропиленгликоль (PG)
7
7.25
5.83
Глицерин (VG)
94
118.53
78.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание