β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
12 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
1
Пропиленгликоль (PG)
2.7
2.8
9
Глицерин (VG)
22.5
28.37
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание