β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Melon Ice Candy

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.13 мл (93.75%)
Всего аромата
1.88 мл (6.25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
6.23
6.45
20.75
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание