β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Blueberry Crunchy (Saltnic)

30 мл
Крепость
25 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
25.14 мл (83.81%)
Всего аромата
4.86 мл (16.19%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
7.5
7.77
25
Глицерин (VG)
17.64
22.25
58.81
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание