β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
13.2 мл (88%)
Всего аромата
1.8 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
2
Пропиленгликоль (PG)
3.9
4.04
26
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание