β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
13.65 мл (91%)
Всего аромата
1.35 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
0.18
0.23
1.2
Пропиленгликоль (PG)
6.15
6.37
41
Глицерин (VG)
7.32
9.23
48.8
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание