β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cereal Killer

15 мл
Крепость
8.33 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
11.4 мл (76%)
Всего аромата
3.6 мл (24%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
1.25
1.44
8.33
Пропиленгликоль (PG)
0.28
0.29
1.84
Глицерин (VG)
9.88
12.45
65.83
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание