β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

One Hit Wonder - My Man.

30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.45 мл (81.5%)
Всего аромата
5.55 мл (18.5%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
1.95
2.02
6.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание