β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cheesecake Remix.

30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.5 мл (85%)
Всего аромата
4.5 мл (15%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
3
3.11
10
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание