β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

dragon princes

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.8 мл (86%)
Всего аромата
4.2 мл (14%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
3.9
4.04
13
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание