β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
56.79 мл (94.65%)
Всего аромата
3.21 мл (5.35%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
9.99
10.35
16.65
Глицерин (VG)
45
56.75
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание