β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Eksentrik #5

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.05 мл (90.5%)
Всего аромата
0.95 мл (9.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionlabel tipis di atas
g_translate
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.3
0.31
3
Пропиленгликоль (PG)
1.75
1.81
17.5
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание