β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Freshcream

60 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
46.8 мл (78%)
Всего аромата
13.2 мл (22%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
2.5
Пропиленгликоль (PG)
15.3
15.86
25.5
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание