β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Simple Sugar Cookie (ID10T)

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
88 мл (88%)
Всего аромата
12 мл (12%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
8.33
8.64
8.33
Пропиленгликоль (PG)
9.67
10.02
9.67
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание