β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Darius I 🃏 Cookies Nuts

120 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
110.4 мл (92%)
Всего аромата
9.6 мл (8%)
Настой
35 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
10.8
11.19
9
Пропиленгликоль (PG)
39.6
41.04
33
Глицерин (VG)
60
75.66
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание