β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
130 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
115.83 мл (89.1%)
Всего аромата
14.17 мл (10.9%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
11.83
12.26
9.1
Глицерин (VG)
104
131.14
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание