β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
12.75 мл (85%)
Всего аромата
2.25 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.35
1.4
9
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
16
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание