β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
13.2 мл (88%)
Всего аромата
1.8 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.35
1.4
9
Пропиленгликоль (PG)
2.85
2.95
19
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание