β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
15 мл
Крепость
25 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
14.33 мл (95.5%)
Всего аромата
0.68 мл (4.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
1.5
1.55
10
Пропиленгликоль (PG)
3.83
3.96
25.5
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание