β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cookie Cream

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
87.5 мл (87.5%)
Всего аромата
12.5 мл (12.5%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
9.5
9.84
9.5
Глицерин (VG)
75
94.57
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание